Tento týden... 30. 05. 2016

Tento týden byl přímo nabitý událostmi.

Na první tři dny dlouho nezapomenou studenti čtvrtého ročníku, kteří skládali poslední část zkoušky dospělosti. Většina již může oslavovat, užívat si volna a vesele se připravovat na přijímací zkoušky. V pondělí ostatní žáci střední i základní školy navštívili Trocnov, rodiště husitského vojevůdce Jana Žižky. Od Žižky se přesunuli trošku dopředu a prohlédli si počítače v muzeu pana Talíře, a to již od prvních bedniček. V úterý si žáci základní školy zahráli tenis, další den hopsali v Hopsáriu. Studenti SŠ si v úterý vyslechli přednášku od Michala Žantovského o Václavu Havlovi. Někteří využili možnosti podívat se na maturitní zkoušku a mnozí zjistili, že to až taková psina není.