Když starší učí mladší 06. 02. 2017

V minulém týdnu jsme opět viděli studenty ze střední školy učit na ZŠ.

Pololetní vysvědčení předáno, kratičké prázdniny už jsu také za námi a veacíme se do klasického běhu pololetí.

V uplynulém týdnu se u nás dvakrát konaly přijímačky nanečisto, do naší školy zavítalo velké množství žáků, kteři si chtěli vyzkoušet, jak se společné přijíamčky dělají a kteří si nechali vysvětlit řešení obtížných příkladů. Studentky ze střední školy také zavítali do školy základní a učili tak své mladší kamarády.