EDUCAnet a "Cesty k práci" 28. 02. 2017

Naše škola úspěšně spolupracuje na dalším projektu...

 

V posledním plně únorovém týdnu se studenti čtvrtého ročníku opět zapojili do projektu “Cesty k práci” Jihočeské hospodářské komory, tentokrát na téma marketing. Ve středu naší školu navštívila ředitelka pražského EDUCAnetu paní Veronika M. Bartošová a kromě hospitací také na poradě hovořila o moderních trendech ve školství, zvláště pak o tzv. formativním hodnocení, jehož některé prvky budeme zavádět i u nás.