Uplynulý týden 04. 12. 2017

V pondělí se žáci prvního stupně spolu s šestou a sedmou třídou vydali..

V pondělí se žáci prvního stupně spolu s šestou a sedmou třídou vydali na exkurzi do planetária. Dozvěděli se, jak vypadá v těchto dnech noční obloha, jaké mohou spatřit na obloze souhvězdí či planety a mnoho dalších užitečných informací, týkající se vesmíru a naší planety Země.   
Dále byla v  tomto týdnu uzavřena čtvrtletní klasifikace, tím pádem nově získané známky se již žákům zapíší do druhého čtvrtletí.

Ve středu proběhla pedagogická rada, kde se projednávala nejen klasifikace žáků, ale i jejich chování a úspěchy za první čtvrtletí.
V odpoledních hodinách se konalo informační odpoledne pro rodiče, které bylo zahájeno setkáním rodičů a učitelů na semináři, věnující se čtenářské gramotnosti. Následně se rodiče mohli informovat u jednotlivých vyučujících o úspěších či neúspěších svých dětí.