Čím je škola odlišná?

U nás poznáváte moderní svět moderním způsobem.

V naší škole se nesetkáte s tím, že by učitel diktoval zápisky a studenti se je museli nadrtit zpaměti. Máme za to, že když bude studenty učení bavit, víc se toho naučí. A od toho se odvíjí celý styl naší výuky: ve třídách máme nízký počet žáků, většinou 10 až 20, a tak se můžeme velmi pečlivě věnovat každému studentovi. Vytváříme studentům příjemné prostředí a přátelskou atmosféru, snažíme se, aby do školy chodili rádi a cítili se v ní dobře. K tomu přispívají také moderní prostory školy: naše třídy jsou stavěny tak, aby se v nich studentům především líbilo a dobře učilo.

                             

Snažíme se maximálně spolupracovat s rodiči. Rodiče mají maximální přehled o docházce a prospěchu studenta, jsme kdykoli připraveni se s rodiči sejít a projednat individuální potřeby jejich dítěte. Ať už se jedná o zdravotní omezení či individuální plán z důvodu hokejových tréninků. Vedení školy a všichni učitelé budou připraveni kdykoliv ochotně odpovídat vám i rodičům na dotazy a naslouchat vašim podnětům a připomínkám.

Namísto hory učebnic a sešitů, které si běžně musíte každý rok kupovat, v naší škole se studuje s notebookem nebo tabletem (jedinou výjimkou je angličtina, kde studenti učebnici využívají). Studenty učíme moderními metodami, což je především aktivní zapojení studentů do procesu vzdělávání, jako například e-learning nebo projektová výuka.
 
                        
 
U nás vyučující neditkují zápisky, u nás si se studenty povídáme a neustále je aktivně zapojujeme. Studenti vždy informace a poznatky nejprve sami hledají a následně mezi sebou a s vyučujícím diskutují o tom, co našli a co je dále podstatné. V našich hodinách se studenti nenudí. Hlavním cílem pro nás není, aby se student naučil cokoli zpaměti. V současné době považujeme za podstatné vědět, kam se za informací podívat a především umět se v obrovském množství informací zorientovat.

Zajímá nás každý student, který k nám dochází. Díky malému počtu žáků a studentů v našich třídách můžeme přizpůsobovat tempo výuky, poskytovat konzultační hodiny a má-li student snahu, nikdy ho neodbydeme, naopak se mu snažíme vyjít vstříc. Pokud má student ke studiu dobré předpoklady, ale z jakéhokoli důvodu potřebuje odlišný přístup, rádi jej poskytneme.
 
                        
 
Jedním z možných způsobů moderní výuky jsou projekty. Pravidelně jezdíme se studenty na zahraniční výjezdy, ale také na exkurze po České republice. Díky spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou pořádáme exkurze a výjezdy po zajímavých místech a firmách v celém Česku. V rámci klasické výuky pro studenty připravujeme krátodobé či dlouhodbé individuální a skupinové projekty, na kterých pracují. Některé maturitní práce se dočkaly významných ocenění.
Naším cílem je najít, v čem je student opravdu dobrý, a to v něm rozvíjet.