Co a jak u nás studovat?

Studijní obory Gymnázium i Informační technologie jsou maturitní. U obou lze uplatnit dálkovou či kombinovanou formu studia, stejně jako individuální plán.

 

GYMNÁZIUM

 

 

 

 

 

 


 
                           
 
Gymnázium EDUCAnet vychází vstříc požadavkům současné generace mladých talentovaných studentů, kteří očekávají od školy více než jen zábavné metody výkladu nebo bezpečné osvojení nezbytného minima středoškolské látky. Na našem gymnáziu se používá moderních výukových metod, aby všichni studenti mohli proniknout do tajemství studovaných předmětů, odhalit jejich kouzlo a zažít při tom zaslouženou radost z poznání a z dobře odvedené práce. V tomto ohledu se zaměřujeme především na krásu jazyků, ať toho mateřského nebo cizích. Dále pomáháme studentům zorientovat se v současné společnosti pěstováním kritického myšlení o dějinách i dnešku v nejširších souvislostech. Umění, věda a občanská práva jsou studentům přiblíženy jako hodnotný výraz lidské tvořivosti a ctižádosti, které dřímají i v nich samých. Na EDUCAnetu společně objevujeme svět a možnosti, které každému z nás nabízí.

 

V našem gymnáziu studenti netráví hodinu tím, že by psali to, co vyučující diktuje. Učení je vždy proces, na kterém spolupracuje celá třída. V některých hodinách, například v českém jazyce, studeni obash svých poznámek sami vytváří. Nejprve informace samostatně vyhledávají a pak společnou diskuzí za pomoci vyučujícího rozhodnou, co bude vhodné si poznamenat, a tedy zapsat.

V jiných hodinách, jako je třeba dějepis, studenti zápisky nedělají. Mají náročnější domácí přípravu, při které se naučí základní pojmy. Hodina pak probíhá jako diskuze o tom, co jsme se dozvěděli prostřednictvím e-learningu.

 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že když studenty výuka baví, naučí se toho víc. Proto se snažíme každý předmět vyučovat tak, aby nebyl nudný, aby při něm studenti byli neustále aktivní.

Kromě moderního přístupu k výuce a využití internetu se snažíme studentům zpestřit školní rok nejrůznějšími akcemi. Pořádáme celé projektové dny i týdny. Spolupracujeme s Jihočeskou hospodářkou komorou, zahraničními školami dokonce až z Japonska, Jihočeským divadlem nebo se soukromými firmami.

 

SOŠ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

 

                            

Studijní obor připravuje budoucí absolventy pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích - tzn. studenti mají možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti programového (SW) a technického vybavení (HW), operačních systémů, počítačových sítí a ekonomiky. Dále jsou vedeni k tomu, aby si vytvořili potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách, možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Aby se naučili orientovat v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a získali základní znalosti managementu a obchodu.

 

Výuka odborných i klasických předmětů je uzpůsobena tak, aby byla pro budoucí "ajťáky" co nejefektivnější. Ve stylu "bring your own device" studenti pracují výhradně na svých zařízeních tak, aby na projektech a úkolech mohli bez problémů pracovat i doma, aby se učili řešit problém zcela samostatně a časem nezávisle na vyučujícím. Z dalších předmětů je pro absolventy nezbytná angličtina, němčina je volitelná. Možným uplatněním absolventů je technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT apod.

 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že když studenty výuka baví, naučí se toho víc. Proto se snažíme každý předmět vyučovat tak, aby nebyl nudný, aby při něm studenti byli neustále aktivní.

Kromě moderního přístupu k výuce a využití internetu se snažíme studentům zpestřit školní rok nejrůznějšími akcemi. Pořádáme celé projektové dny i týdny. Spolupracujeme s Jihočeskou hospodářkou komorou, zahraničními školami dokonce až z Japonska, Jihočeským divadlem nebo se soukromými firmami.

 

 

Přijímací řízení

 

Přihlášky do prvního kola se podávají do 1.3.2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018


V souladu s § 60 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodla ředitelka školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2017/2018 takto:


1. Všeobecná ustanovení

Ve školním roce 2017/18 přijme  EDUCAnet – střední škola základní škola České Budějovice, s.r.o.:
20 studentů - obor 79-41- K/41 - Gymnázium (4-leté) - denní forma
10 studentů - obor 79-41- K/41 - Gymnázium (4-leté) - dálková forma
20 studentů - obor 18-20- M/01 - Informační technologie (4-leté) - denní forma
10 studentů - obor 18-20- M/01 - Informační technologie (4-leté) - kombinovaná forma


2. Kritéria přijetí uchazeče do 1. ročníku vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení

Kritéria bodového hodnocení:
1.      Státní přijímací zkoušky. Maximální počet bodů 6
Úspěšnost    Počet bodů
100% - 90%      6

89% - 75%        5

74% - 61%        4

60% - 40%        3

39% - 25%        2

24% - 11%        1

10% - 0%          0


2.      Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (případně na třech posledních vysvědčeních předchozího ukončeného studia). Za každé pololetí s průměrem 1,7 a lepším je 1 bod, maximální počet dosažených bodů celkem 3.

3.      Motivační dopis nebo umístění v 6. – 9. ročníku základní školy v libovolném kole předmětové olympiády nebo jakékoli další soutěže jednotlivců, získání odbornosti v jazyce (PET,…), v IT (ECDL – řidičák na PC), ve zdravovědě apod.
Maximální počet bodů 1.

Motivační dopis ředitelce školy: Práce v maximálním rozsahu 1 list A4 na téma „Moje představa o budoucím studiu“ (nápověda: jak a proč jsem si vybral/a EDUCAnet, co už umím, jaké jsou moje zájmy, co bych se chtěl/a naučit). Hodnotí se formální i obsahová stránka.


3. Závěrečná ustanovení

Pořadí je stanoveno dle celkového počtu bodů, které uchazeč získá v rámci přijímacího řízení.

V případě shodného celkového počtu bodů rozhoduje:
1. Lepší studijní průměr v 1. pololetí deváté třídy na ZŠ (na posledním vysvědčení)
2. Vyšší úroveň motivačního dopisu

Studenti budou přijímáni do obou oborů podle počtu dosažených bodů až do naplnění jejich kapacity. 

Při nenaplnění kapacity tříd v prvním kole vyhlásí ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení, ve kterém se již nekonají státní přijímací zkoušky.

Notebook místo učebnic

Ke studiu na naší škole studenti potřebují notebook nebo tablet. U gymnazistů je to celkem jedno, u studentů oboru vyžadujeme notebook. Nejsme vůbec nároční na výkon či programové vybavení notebooku. Pro práci postačí jakýkoli notebook ne starší než 5 let se základním balíkem kancelářských aplikací, tak aby student mohl psát dokumenty, vytvářet tabulky a prezentace. V případě zájmu můžeme při koupi nového notebooku zprostředkovat poradenství, díky odborníkům, kteří na naší škole učí.