Co a jak u nás studovat?

Studijní obory Gymnázium i Informační technologie jsou maturitní. U obou lze uplatnit dálkovou či kombinovanou formu studia, stejně jako individuální plán.

 

GYMNÁZIUM

 

 

 

 

 

 


 
                           
 
Gymnázium EDUCAnet vychází vstříc požadavkům současné generace mladých talentovaných studentů, kteří očekávají od školy více než jen zábavné metody výkladu nebo bezpečné osvojení nezbytného minima středoškolské látky. Na našem gymnáziu se používá moderních výukových metod, aby všichni studenti mohli proniknout do tajemství studovaných předmětů, odhalit jejich kouzlo a zažít při tom zaslouženou radost z poznání a z dobře odvedené práce. V tomto ohledu se zaměřujeme především na krásu jazyků, ať toho mateřského nebo cizích. Dále pomáháme studentům zorientovat se v současné společnosti pěstováním kritického myšlení o dějinách i dnešku v nejširších souvislostech. Umění, věda a občanská práva jsou studentům přiblíženy jako hodnotný výraz lidské tvořivosti a ctižádosti, které dřímají i v nich samých. Na EDUCAnetu společně objevujeme svět a možnosti, které každému z nás nabízí.

 

V našem gymnáziu studenti netráví hodinu tím, že by psali to, co vyučující diktuje. Učení je vždy proces, na kterém spolupracuje celá třída. V některých hodinách, například v českém jazyce, studeni obash svých poznámek sami vytváří. Nejprve informace samostatně vyhledávají a pak společnou diskuzí za pomoci vyučujícího rozhodnou, co bude vhodné si poznamenat, a tedy zapsat.

V jiných hodinách, jako je třeba dějepis, studenti zápisky nedělají. Mají náročnější domácí přípravu, při které se naučí základní pojmy. Hodina pak probíhá jako diskuze o tom, co jsme se dozvěděli prostřednictvím e-learningu.

 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že když studenty výuka baví, naučí se toho víc. Proto se snažíme každý předmět vyučovat tak, aby nebyl nudný, aby při něm studenti byli neustále aktivní.

Kromě moderního přístupu k výuce a využití internetu se snažíme studentům zpestřit školní rok nejrůznějšími akcemi. Pořádáme celé projektové dny i týdny. Spolupracujeme s Jihočeskou hospodářkou komorou, zahraničními školami dokonce až z Japonska, Jihočeským divadlem nebo se soukromými firmami.

 

SOŠ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

 

                            

Studijní obor připravuje budoucí absolventy pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích - tzn. studenti mají možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti programového (SW) a technického vybavení (HW), operačních systémů, počítačových sítí a ekonomiky. Dále jsou vedeni k tomu, aby si vytvořili potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách, možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Aby se naučili orientovat v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a získali základní znalosti managementu a obchodu.

 

Výuka odborných i klasických předmětů je uzpůsobena tak, aby byla pro budoucí "ajťáky" co nejefektivnější. Ve stylu "bring your own device" studenti pracují výhradně na svých zařízeních tak, aby na projektech a úkolech mohli bez problémů pracovat i doma, aby se učili řešit problém zcela samostatně a časem nezávisle na vyučujícím. Z dalších předmětů je pro absolventy nezbytná angličtina, němčina je volitelná. Možným uplatněním absolventů je technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT apod.

 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že když studenty výuka baví, naučí se toho víc. Proto se snažíme každý předmět vyučovat tak, aby nebyl nudný, aby při něm studenti byli neustále aktivní.

Kromě moderního přístupu k výuce a využití internetu se snažíme studentům zpestřit školní rok nejrůznějšími akcemi. Pořádáme celé projektové dny i týdny. Spolupracujeme s Jihočeskou hospodářkou komorou, zahraničními školami dokonce až z Japonska, Jihočeským divadlem nebo se soukromými firmami.

 

 

Přijímací řízení

 

Přihlášky do prvního kola se podávají do 1.3.2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zápisový lístek
Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje:
• na nástavbové studium;
• na zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem;
• na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Notebook místo učebnic

Ke studiu na naší škole studenti potřebují notebook nebo tablet. U gymnazistů je to celkem jedno, u studentů oboru vyžadujeme notebook. Nejsme vůbec nároční na výkon či programové vybavení notebooku. Pro práci postačí jakýkoli notebook ne starší než 5 let se základním balíkem kancelářských aplikací, tak aby student mohl psát dokumenty, vytvářet tabulky a prezentace. V případě zájmu můžeme při koupi nového notebooku zprostředkovat poradenství, díky odborníkům, kteří na naší škole učí.