Inkluze - podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi


Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.   

 

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formouodborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

 

www.nidv.cz

 

 

 

Palačinková párty!
11. 06. 2018


Maturitní vysvědčení v galerii!
04. 06. 2018


Slavíme každé narozeniny!
14. 05. 2018


Konference studentů sítě EDUCAnet
14. 05. 2018


2. kolo přijímaček
02. 05. 2018


Výsledky přijímaček!
30. 04. 2018


Jaro!
23. 04. 2018


První přijímačky za námi.
16. 04. 2018


Zvířata ve škole!
09. 04. 2018


Maturitní komise
03. 04. 2018


Pokusy v moderní chemii
26. 03. 2018


MDŽ ve škole
12. 03. 2018


Umíte vyhladávat na Googlu?
05. 03. 2018


Olympiáda tentokrát zeměpisná
26. 02. 2018


Výstava je také výuka
12. 02. 2018


Vyhráli jsme dron ve Vodafonu.
05. 02. 2018


Pomáhat nás baví
22. 01. 2018


Pořád se něco děje
15. 01. 2018


Všichni jsou nadšení!
08. 01. 2018


Vánoční dílny ve škole
23. 12. 2017


Mikuláš na EDUCAnetu
11. 12. 2017


Uplynulý týden
04. 12. 2017


Vrcholí nám čtvrtletní čtvrtletí
27. 11. 2017


Navštívily nás
14. 11. 2017


31. 10. se naše škola
06. 11. 2017


Zkrácený týden
29. 10. 2017


Anglické edukativní divadlo
23. 10. 2017


Podzimní týden
18. 10. 2017


Studenti definitivně opustili
08. 10. 2017


Tento týden...
01. 10. 2017


První semináře a workshopy
25. 09. 2017


Škola se rozběhla
18. 09. 2017


První školní týden..
08. 09. 2017


I naši nejmladší dosahují úspěchů
31. 08. 2017


Závěr školního roku
19. 06. 2017


Testy, písemky, zkoušení
12. 06. 2017


Zajímavý týden
05. 06. 2017


Vernisáž našich prací
02. 06. 2017


Zajímavá přednáška..
29. 05. 2017


Zatímco se maturovalo...
26. 05. 2017


Výlet do Beneluxu
15. 05. 2017


Osvědčení EUROPASS
13. 05. 2017


Hrou proti AIDS
12. 05. 2017


Týden plný událostí
09. 05. 2017


Vysvědčení pro maturanty
30. 04. 2017


Přednáška v hodině ekonomie
28. 04. 2017


Naši studenti na Prezentiádě
25. 04. 2017


Interaktivní představení pro ZŠ
25. 04. 2017


První maturitní týden...
17. 04. 2017


Tento týden byl slunečný
04. 04. 2017


Jeden svět na školách
28. 03. 2017


Jaro je tu!
13. 03. 2017


Studenti hodnotili výuku
06. 03. 2017


EDUCAnet a "Cesty k práci"
28. 02. 2017


Poslední den otevřených dveří!
20. 02. 2017


Na katedře geografie
19. 02. 2017


Třídíme odpad!
13. 02. 2017


Když starší učí mladší
06. 02. 2017


Chtěli jste někdy vytvořit...
29. 01. 2017


První pomoc!
23. 01. 2017


Led(n)ový týden
16. 01. 2017


Když starší učí mladší
13. 01. 2017


Vánoční víkend
24. 12. 2016


Další prosincový týden
19. 12. 2016


Co se událo
12. 12. 2016


Uplynulý týden
28. 11. 2016


Zkrácený týden
20. 11. 2016


Opět DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
09. 11. 2016


Minulý týden
30. 10. 2016


První DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23. 10. 2016


Minulý týden...
17. 10. 2016


Uplynulý týden
10. 10. 2016


Ve volném čase...
29. 09. 2016


Týden plný úspěchů
26. 09. 2016


Týden plný událostí
20. 09. 2016


A škola už jede.
12. 09. 2016


Rozvrhy, žádosti dokumenty
07. 09. 2016


Školní rok začal
05. 09. 2016


V uplynulém týdnu
20. 06. 2016


Máme 3. místo v soutěži Střední roku!
13. 06. 2016


Tento týden...
30. 05. 2016


Po minulém týdnu
13. 05. 2016


Minulý týden...
10. 05. 2016


V uplynulých týdnech...
02. 05. 2016


DRUHÉ KOLO PŘIHLÁŠEK
26. 04. 2016


V uplynulém týdnu
25. 04. 2016


Kdo u nás bude studovat?
22. 04. 2016


Co se událo...
18. 04. 2016


Minulý týden...
13. 04. 2016


Minulý týden
05. 04. 2016


Předvelikonoční týden
24. 03. 2016


V uplynulém týdnu
06. 03. 2016


V tomto týdnu...
19. 02. 2016


Uplynul další únorový týden
15. 02. 2016


POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
06. 02. 2016


Po pololetních prázdninách
05. 02. 2016


Začali jsme nové pololetí!
29. 01. 2016


Konečně je pravá zima
19. 01. 2016


Uplynulý týden
12. 01. 2016


Předvánoční týden
20. 12. 2015


Nové číslo školního časopisu
18. 12. 2015


Jeden z posledních převánočních týdnů
13. 12. 2015


Tento týden
06. 12. 2015


Animování
16. 11. 2015


Již třetí den v Anglii!
01. 10. 2015


Uplynulý týden..
14. 09. 2015


První školní týden na nové ZŠ
04. 09. 2015


Předposlední týden
19. 06. 2015


Přípravy...
15. 06. 2015


Den otevřených dveří ZÁKLADNÍ ŠKOLY
28. 05. 2015


V minulém týdnu
22. 05. 2015


Poslední týden
16. 05. 2015


Nově otevřená soukromá ZŠ!
27. 04. 2015


Poslední týden
25. 04. 2015


Druhé kolo přijímaček
23. 04. 2015


Výsledky přijímacího řízení!
22. 04. 2015


Výsledky přijímacího řízení!
22. 04. 2015


Předposlední týden...
17. 04. 2015


Uplynul další týden a...
10. 04. 2015


Kromě výuky jsme minulý týden okořenili...
27. 03. 2015


Tento týden...
18. 03. 2015


Co se u nás událo
06. 03. 2015


Další týden za námi!
28. 02. 2015


Otevírámé základní školu
16. 02. 2015


Tentokrát byl školní týden...
03. 02. 2015


Uplynulý týden
23. 01. 2015


Uplynulý týden
17. 01. 2015


První týden nového roku:
10. 01. 2015


Další rok za námi
04. 01. 2015


Minulý týden
01. 12. 2014


Z posledního týdne:
24. 11. 2014


MInulý týden...
18. 11. 2014


Píše se o nás!
14. 11. 2014


Poslední řijnový týden.
31. 10. 2014


1. Den otevřených dveří
23. 10. 2014


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ !!!
19. 10. 2014


Návště výstavy VISCODES
12. 10. 2014


Zářijové číslo školního časopisu!
02. 10. 2014


Minulý týden
24. 09. 2014


Druhý týden
21. 09. 2014


Slavnostní zahájení
16. 09. 2014


První školní týden...
06. 09. 2014


Rozvrhy
28. 08. 2014


NOVÉ SÍDLO
18. 08. 2014


Druhý květnový týden
11. 05. 2014


3. kolo přijímacího řízení
07. 05. 2014


Minulý týden
06. 05. 2014


Druhé kolo přijímacího řízení
23. 04. 2014


Výsledky přijímacího řízení
22. 04. 2014


Tento týden
19. 04. 2014


Další číslo škoního časopisu!
09. 04. 2014


Máme za sebou...
06. 04. 2014


Jaro začíná
02. 04. 2014


Druhý březnový týden...
17. 03. 2014


ANKETA O DIVADLE
14. 03. 2014


Poslední týden v únoru:
28. 02. 2014


Nové číslo školního časopisu!
25. 02. 2014


Uplynulý týden
21. 02. 2014


POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17. 02. 2014


Minuý týden
11. 02. 2014


Minulý týden
05. 02. 2014


Lednové školní noviny
30. 01. 2014


Poslední týden prvního pololetí...
24. 01. 2014


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. 01. 2014


SLEVA NA AUTOŠKOLU
13. 01. 2014


Prosincové školní noviny
11. 12. 2013


První prosincový týden
06. 12. 2013


EDUCAnet na výstavišti
20. 11. 2013


O našich akcích se píše!
19. 11. 2013


Minulý týden
18. 11. 2013


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 11. 2013


Minulý týden
04. 11. 2013


DELL akce pro naše studenty!
25. 10. 2013


Nabídka Profiautoškoly
24. 10. 2013


Uplynulý týden
12. 10. 2013


Uplynulý týden
28. 09. 2013


Třetí školní týden
20. 09. 2013


Druhý zářijový týden
13. 09. 2013


První školní týden
06. 09. 2013


Uvítání ve škole po dlouhých prázdninách.
02. 09. 2013


ROZVRHY!
28. 08. 2013


Uvažujete o novém notebooku?
26. 08. 2013


Prázdninová pracovní doba
04. 07. 2013


Povodňový týden...
07. 06. 2013


První týden po maturitních zkouškách
31. 05. 2013


Píše se o nás!
28. 05. 2013


Volná místa
22. 05. 2013


Další týden za námi.
17. 05. 2013


Tento týden
03. 05. 2013


Píše se o nás!
26. 04. 2013


2. kolo přijímacího řízení
24. 04. 2013


Minulý týden...
08. 04. 2013


Ještě k debatnímu dni
27. 03. 2013


Spolupráce s Jihočeskou univerzitou.
25. 03. 2013


Tento týden...
22. 03. 2013


Srovnání škol dle výsledků u maturit
06. 03. 2013


Minulý týden...
02. 03. 2013


Jak si vyzkoušet práci managera už na střední škole?
27. 02. 2013


Maturák roku
11. 02. 2013


Minulý týden...
05. 02. 2013


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
28. 01. 2013


První týden po prázdninách
14. 01. 2013


PF 2013
02. 01. 2013


Další týden za námi
15. 12. 2012


Prezentace pro deváťáky :-)
05. 12. 2012


Minulý týden
03. 12. 2012


Přijďte se k nám podívat!
29. 11. 2012


Další týden za námi
25. 11. 2012


Přijďte se mrknout
09. 11. 2012


Týden 5. - 9.11.
09. 11. 2012


Vítejte na novém webu
26. 10. 2012


Novinky »