EDUCAnet je moderní soukromá základní škola

Nechodí Vaše dítě do školy rádo? Změňte to. K nám může přestoupit kdykoli během školního roku. 

 

Navštívily nás

..naše absolventky. A kromě toho se toho opět dělo docela dost:

31. 10. se naše škola

ponořila do tajuplné atmosféry, která všechny studenty, žáky i učitele...

Zkrácený týden

...využili učitelé ke kurzu první pomoci. Teď jsou studenti v bezpečí :-)

Co u nás vaše dítě získá?

Naše škola se nachází přímo v centru Českých Budějovic, na Lannově třídě. a výuka začíná až v 9:00. Máme minimální počet žáků ve třídě. Získáváme proto dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka, efektivnější začlenění nadaných žáků a pomoc při rozvíjení jedinečného talentu každého žáka. Zájem žáka stojí v centru pozornosti. Přirozená zvídavost dítěte je základem učebního procesu. Podněcujeme u dětí touhu poznávat, tvořit, vymýšlet. Žáci se podílejí na pedagogickém procesu. V oblasti, o kterou se zajímají, připravují část výuky pro ostatní žáky a snaží se jim látku co nejlépe vysvětlit. Tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti, pro ostatní je zase látka dobře pochopitelná, neboť je připravena dětmi pro děti – jejich slovy a způsobem myšlení.

Rodinná atmosféra a moderní výuka


Využíváme projektově orientované učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí. Témata jsou vyučována v blocích, do hloubky a v souvislostech, což je důležité pro pochopení. Žáci se podílejí na utváření školních pravidel, jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, přicházet s podněty, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí. Máme kvalitní tým pedagogů. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů, vstřícnost a schopnost vytvořit příjemnou pracovní atmosféru na základě vzájemné úcty a respektu. Máme zavedenou nadstandardní výuku anglického jazyka. Český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně.

Škola, která vás bude bavit


Digitální gramotnost pro budoucí digitální dobu je také důležitým prvkem ve výuce naší základní školy. Připravujeme žáky i na studium technických oborů. Internet, mobil, tablet, hry a technické hračky v přiměřeném rozsahu mají ve škole důležitou úlohu. Podporujeme cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu, vedeme k odpovědnosti za své zdraví. Za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu, poznávání přírody, i třídění odpadu. Máme svůj systém hodnocení - žáci jsou hodnoceni především slovně, číselnou známkou až na vysvědčení. Partnerství rodina-škola je pro nás naprosto stěžejní. Přímá komunikace (e-mail, mobilní telefon), dostupnost pedagogů, individuální konzultace.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22.11.  14-18:00

13.12

Lannova třída 1595/29a

České Budějovice

Těšíme se na Vás i Vaše dítě!

Mgr. Jaroslava Dědková, ředitelka školy

774 073 318

jaroslava.dedkova@educanet.cz

Reference

"Vážená paní ředitelko,

asi před rokem jsme se spolu potkaly na kurzu, nevím, zda si to pamatujete. S kolegyní máme soukromou psychologickou praxi a s radostí Vám musím napsat, že jeden z mých klientů, nový žák Vaší školy, po přestupu k Vám velmi pookřál a z dítěte školou nenadšeného se stalo dítě, které se do školy těší. Tak držím palce do další práce a přeji stále víc spokojených žáků"

Jana Kouřilová

http://www.psychologie-cb.cz/

Dokumenty ke stažení