EDUCAnet je moderní soukromá základní škola

Nechodí Vaše dítě do školy rádo? Změňte to. K nám přestoupíte kdykoli během školního roku. 

 

Jaro!

Když je teplo, vyrazíme i s učením ven!

První přijímačky za námi.

Proběhlo první kolo přijímacího řízení a mnoho dalších akcí.

Zvířata ve škole!

Minulý týden nás navštívila paní ze ZOO Hluboká nad Vltavou.

Co u nás vaše dítě získá?

Naše škola se nachází přímo v centru Českých Budějovic na Lannově třídě a výuka začíná až v 9:00. Máme minimální počet žáků ve třídě. Získáváme proto dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka, efektivnější začlenění nadaných žáků a pomoc při rozvíjení jedinečného talentu každého žáka. Zájem žáka stojí v centru pozornosti. Přirozená zvídavost dítěte je základem učebního procesu. Podněcujeme u dětí touhu poznávat, tvořit, vymýšlet. Žáci se podílejí na pedagogickém procesu. V oblasti, o kterou se zajímají, připravují část výuky pro ostatní žáky a snaží se jim látku co nejlépe vysvětlit. Tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti, pro ostatní je zase látka dobře pochopitelná, neboť je připravena dětmi pro děti – jejich slovy a způsobem myšlení.

Rodinná atmosféra a moderní výuka


Využíváme projektově orientované učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí. Témata jsou vyučována v blocích, do hloubky a v souvislostech, což je důležité pro pochopení. Žáci se podílejí na utváření školních pravidel, jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, přicházet s podněty, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí. Máme kvalitní tým pedagogů. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů, vstřícnost a schopnost vytvořit příjemnou pracovní atmosféru na základě vzájemné úcty a respektu. Máme zavedenou nadstandardní výuku anglického jazyka. Český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně.

Škola, která vás bude bavit


Digitální gramotnost pro budoucí digitální dobu je také důležitým prvkem ve výuce naší základní školy. Připravujeme žáky i na studium technických oborů. Internet, mobil, tablet, hry a technické hračky v přiměřeném rozsahu mají ve škole důležitou úlohu. Podporujeme cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu, vedeme k odpovědnosti za své zdraví. Za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu, poznávání přírody, i třídění odpadu. Máme svůj systém hodnocení - žáci jsou hodnoceni především slovně, číselnou známkou až na vysvědčení. Partnerství rodina-škola je pro nás naprosto stěžejní. Přímá komunikace (e-mail, mobilní telefon), dostupnost pedagogů, individuální konzultace.

NAVŠTIVTE NÁS KDYKOLI

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

 

Lannova třída 1595/29a   České Budějovice

Těšíme se na Vás i Vaše dítě!

Mgr. Lucie Kubů, zástupkyně pro ZŠ

774 773 357

lucie.kubu@educanet.cz

 

Mgr. Jaroslava Dědková, ředitelka školy

774 073 318

jaroslava.dedkova@educanet.cz

Škola i pro cizince

V naší základní škole se navíc zaměřujeme na výuku dětí, jejichž rodným jazykem (nebo jejich rodičů) není čeština. Proto jsme nad rámec výuky zařadili intenzivní kurzy českého jazyka, a tak ruku v ruce s minimálním počtem žáků nabízíme nadstandard v učení se základům češtiny pro děti 1. i 2. stupně ZŠ.

 

Our school also accepts children whose native language (or their parents´) is not Czech. The minimum number of children in a classroom  and family atmosphere enable us to teach the children who have just been introduced to the Czech language.

 

 

Reference

"Vážená paní ředitelko,

asi před rokem jsme se spolu potkaly na kurzu, nevím, zda si to pamatujete. S kolegyní máme soukromou psychologickou praxi a s radostí Vám musím napsat, že jeden z mých klientů, nový žák Vaší školy, po přestupu k Vám velmi pookřál a z dítěte školou nenadšeného se stalo dítě, které se do školy těší. Tak držím palce do další práce a přeji stále víc spokojených žáků"

Jana Kouřilová

http://www.psychologie-cb.cz/

Dokumenty ke stažení

Spolupráce a projekty