EDUCAnet je moderní soukromá základní škola

Nechodí Vaše dítě do školy rádo? Změňte to.

U nás máte možnost nejen zapsat  dítě do 1. třídy základní školy,  ale i  přestoupit do jiného otevřeného ročníku kdykoli během školního roku.

Také je možné přihlásit dítě k "domácímu vzdělávání".

Závěr školního roku

...je stále ve znamení psaní testů a intenzivního zkoušení. Abychom se trochu rozptýlili, navštívili žáci ve čtvrtek na Výstavišti program Dobrodružství s technikou.

Testy, písemky, zkoušení

Po týdnech plných různých speciálních akcí se vrací školní povinnosti.

Zajímavý týden

je za námi. Kromě předávání maturitních vysvědčení se toho dělo dost.

Nízký počet žáků ve třídě

Dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka, efektivnější začlenění nadaných žáků a pomoc při rozvíjení jedinečného talentu každého žáka.

Stále přijímáme žáky na přestup do všech ročníků!

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE.

Kvalitní tým pedagogů

Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů, vstřícnost a schopnost vytvořit příjemnou pracovní atmosféru na základě vzájemné úcty a respektu.

Kolektiv učitelů

 

Zájem žáka stojí v centru pozornosti

Přirozená zvídavost dítěte je základem učebního procesu. Podněcujeme u dětí touhu poznávat, tvořit, vymýšlet.

Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky

Využíváme projektově orientované učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí. Témata jsou vyučována v blocích, do hloubky a v souvislostech, což je důležité pro pochopení.

Digitální gramotnost pro budoucí digitální dobu

Připravujeme žáky i na studium technických oborů. Internet, mobil, tablet, hry a technické hračky v přiměřeném rozsahu mají ve škole důležitou úlohu.

 

Žáci se podílejí na pedagogickém procesu

V oblasti, o kterou se zajímají, připravují část výuky pro ostatní žáky a snaží se jim látku co nejlépe vysvětlit. Tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti, pro ostatní je zase látka dobře pochopitelná, neboť je připravena dětmi pro děti – jejich slovy a způsobem myšlení.

Žáci se podílejí na utváření školních pravidel

Žáci jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, přicházet s podněty, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí.

Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu

Vedeme k odpovědnosti za své zdraví. Za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu, poznávání přírody, i třídění odpadu.

 

Systém hodnocení

Žáci jsou hodnoceni především slovně, číselnou známkou až na vysvědčení.

Malá škola s dobrou atmosférou

Spolupráce mezi třídami, společné celoškolní akce, výlety, projekty, množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Škola začíná v až 9.00

Děti nemusí brzy vstávat, je ale možnost přivézt žáka do ranní družiny, již od 7.30.

 

Partnerství rodina-škola

Přímá komunikace (e-mail, mobilní telefon), dostupnost pedagogů, individuální konzultace.

Výhodná poloha v centru Českých Budějovic

 

Česká škola s nadstandardní výukou anglického jazyka

Český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně.

Opravdu moderní soukromá škola v centru města

Lannova třída 1595/29a

České Budějovice

Těšíme se na Vás i Vaše dítě!

Mgr. Jaroslava Dědková, ředitelka školy

774 073 318

jaroslava.dedkova@educanet.cz

Reference

"Vážená paní ředitelko,

asi před rokem jsme se spolu potkaly na kurzu, nevím, zda si to pamatujete. S kolegyní máme soukromou psychologickou praxi a s radostí Vám musím napsat, že jeden z mých klientů, nový žák Vaší školy, po přestupu k Vám velmi pookřál a z dítěte školou nenadšeného se stalo dítě, které se do školy těší. Tak držím palce do další práce a přeji stále víc spokojených žáků"

Jana Kouřilová

http://www.psychologie-cb.cz/

Dokumenty ke stažení