EDUCAnet je moderní soukromá základní škola

Nechodí Vaše dítě do školy rádo? Změňte to.

U nás máte možnost nejen zapsat  dítě do 1. třídy základní školy,  ale i  přestoupit do jiného otevřeného ročníku kdykoli během školního roku.

Také je možné přihlásit dítě k "domácímu vzdělávání".

Studenti definitivně opustili

...sladké vzpomínky na prázdniny a plnohodnotně se začali věnovat...

Tento týden...

měli studenti poslední šanci doplnit si známky u dodatečné klasifikace.

První semináře a workshopy

Studenti prvních a druhých ročníků se zúčastnili semináře SPC...

Nízký počet žáků ve třídě

Dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka, efektivnější začlenění nadaných žáků a pomoc při rozvíjení jedinečného talentu každého žáka.

Stále přijímáme žáky na přestup do všech ročníků!

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE.

Kvalitní tým pedagogů

Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů, vstřícnost a schopnost vytvořit příjemnou pracovní atmosféru na základě vzájemné úcty a respektu.

Kolektiv učitelů

 

Zájem žáka stojí v centru pozornosti

Přirozená zvídavost dítěte je základem učebního procesu. Podněcujeme u dětí touhu poznávat, tvořit, vymýšlet.

Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky

Využíváme projektově orientované učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí. Témata jsou vyučována v blocích, do hloubky a v souvislostech, což je důležité pro pochopení.

Digitální gramotnost pro budoucí digitální dobu

Připravujeme žáky i na studium technických oborů. Internet, mobil, tablet, hry a technické hračky v přiměřeném rozsahu mají ve škole důležitou úlohu.

 

Žáci se podílejí na pedagogickém procesu

V oblasti, o kterou se zajímají, připravují část výuky pro ostatní žáky a snaží se jim látku co nejlépe vysvětlit. Tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti, pro ostatní je zase látka dobře pochopitelná, neboť je připravena dětmi pro děti – jejich slovy a způsobem myšlení.

Žáci se podílejí na utváření školních pravidel

Žáci jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, přicházet s podněty, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí.

Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu

Vedeme k odpovědnosti za své zdraví. Za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu, poznávání přírody, i třídění odpadu.

 

Systém hodnocení

Žáci jsou hodnoceni především slovně, číselnou známkou až na vysvědčení.

Malá škola s dobrou atmosférou

Spolupráce mezi třídami, společné celoškolní akce, výlety, projekty, množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Škola začíná v až 9.00

Děti nemusí brzy vstávat, je ale možnost přivézt žáka do ranní družiny, již od 7.30.

 

Partnerství rodina-škola

Přímá komunikace (e-mail, mobilní telefon), dostupnost pedagogů, individuální konzultace.

Výhodná poloha v centru Českých Budějovic

 

Česká škola s nadstandardní výukou anglického jazyka

Český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

10.10.  14-18:00

9.11.

22.11.

13.12

Opravdu moderní soukromá škola v centru města

Lannova třída 1595/29a

České Budějovice

Těšíme se na Vás i Vaše dítě!

Mgr. Jaroslava Dědková, ředitelka školy

774 073 318

jaroslava.dedkova@educanet.cz

Reference

"Vážená paní ředitelko,

asi před rokem jsme se spolu potkaly na kurzu, nevím, zda si to pamatujete. S kolegyní máme soukromou psychologickou praxi a s radostí Vám musím napsat, že jeden z mých klientů, nový žák Vaší školy, po přestupu k Vám velmi pookřál a z dítěte školou nenadšeného se stalo dítě, které se do školy těší. Tak držím palce do další práce a přeji stále víc spokojených žáků"

Jana Kouřilová

http://www.psychologie-cb.cz/

Dokumenty ke stažení