OPVK 561898

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. se ve školním roce 2015/2016 zapojila do projektu OPVK. V rámci projektu byly postupně realizovány 3 šablony. Jednalo se konkrétně o následující:


Šablona č. 2: Jazykový kurz pro pedagogy.

Výjezd tří vyučujících EDUCAnetu České Budějovice se uskutečnil již během letních prázdnin, v termínu 2. 8. – 14. 8. 2015. Vyučující absolvovali desetidenní kurz v anglickém jazyce dle své individuální jazykové úrovně na škole MLS INTERNATIONAL COLLEGE v Bournemouth ve Velké Británii. Všichni hodnotí tuto zkušenost jako přínosnou a obohacující, ať již z hlediska samotného oživení a procvičení cizího jazyka, tak z hlediska načerpání dalších pedagogických zkušeností a inspirací pro vlastní praxi.


Šablona č. 4: Výjezd 20 studentů.

Poznávací zájezd do Londýna spojený s výukou na místní jazykové škole byl realizován v termínu 27. září - 3. října 2015. Zúčastnili se ho studenti střední školy EDUCAnet ČB napříč ročníky a studijními obory (gymnázium, informační technologie) díky nabídce Ministerstva školství České republiky a za finančního přispění Evropské unie. Dopravu zajišťovala českobudějovická cestovní kancelář CK Kojan. Společně se studenty EDUCAnetu cestovali studenti další místní školy, kteří rovněž plnili tutéž výzvu.

27. září studenti společně s pověřeným pedagogickým doprovodem opustili území České republiky, přejeli Spolkovou republiku Německo a ve večerních hodinách dorazili do Calais, kde byli ubytováni v hotelu Formule 1.

V pondělí 28. září byla na programu návštěva hradu Dover a prohlídka canterburské katedrály. Poté se výprava přesunula do Londýna, kde byli účastníci výjezdu ubytováni v hostitelských rodinách, což byl velmi přínosný fakt nejen z hlediska jazykového, ale i z toho důvodu, že se studenti měli příležitost seznámit s povahou obyvatel jiného národa a jejich každodenním životem a zvyky.

V úterý 29. září dopoledne navštívili studenti Muzeum přírodní historie a prošli se po známých místech, jako Hyde Park, Oxford Street, Picadilly Circus či Trafalgarské náměstí. V odpoledních hodinách, konkrétně od 14:00 studenti absolvovali první tříhodinovou výuku anglického jazyka. Jazykový kurz byl realizován ve škole Twin, která sídlí v londýnské čtvrti Greenwich.

Ve středu 30. září studenti navštívili městečko Windsor a stejnojmenný hrad a jednu z nejprestižnějších a nejznámějších středních škol - Eton. Po přesunu do Oxfordu využila výprava možnosti navštívit v současnosti bezesporu nejznámější a nejpopulárnější jídelnu - jako Velkou síň koleje Kristovy církve Christ Church College ji znali všichni bez výjimky, a sice především díky filmovému zpracování příběhů o kouzelnickém učni Harrym Potterovi. V rámci rozchodu měli zájemci možnost navštívit nejstarší muzeum ve Velké Británii, Ashmolean, které funguje již od roku 1683. Výuka se konala ve stejném termínu jako předchozího dne, tedy od 14 do 17 hodin.

Ve čtvrtek 1. října byla na programu procházka po čtvrti Westminster, skupina studentů s pedagogy si prohlédla památky, jako Parlament, Westminsterské opatství, Westminsterskou katedrálu, Buckinghamský palác, Leicester Square, China Town, Covent Garden. Den opět završila tříhodinová výuka anglického jazyka hravou formou počínající ve 14:00.

Dopoledne v pátek 2. října bylo věnováno Greenwichi - studenti měli příležitost si prohlédnout zde vyznačený nultý poledník a greenwichskou observatoř. Poté se skupina vlakem DLR přepravila přes doky k londýnskému Toweru (zájemci měli možnost jej i navštívit), prošla se po londýnském City, kde obdivovala památky, jako Bank of England, Royal Stock Exchange, Monument, St Paul’s Cathedral, Tate Modern, divadlo Globe, spojované se jménam dramatika a básníka Williama Shakespeara, HMS Belfast a samozřejmě Tower Bridge. Výpravu završil přejezd zpět do Greenwich a poté již studenty čekala jen plavba trajektem z Doveru do Calais a cesta zpět. Příjezd do Českých Budějovic byl naplánován v odpoledních sobotních hodinách 3. října 2015.  

Studenti svorně zhodnotili celou akci jako úspěšnou a přínosnou v několika ohledech, a to i ti, pro které tato návštěva Londýna nebyla jejich první. Pro některé posloužila jako inspirace k další návštěvě, pro mnohé byla motivací k hlubšímu zájmu o anglický jazyk, který je pro většinu z nich i jazykem státní maturitní zkoušky. Pro některé se jednalo o zcela první návštěvu Velké Británie, kterou si mohli dovolit především díky finančnímu přispění Evropské unie.


Šablona č. 1: Nákup minimálně 300 knih a realizace čtenářských dílen ve 2 ročnících ZŠ a 4 ročnících SŠ.

V rámci výzvy OPVK56 nakoupil EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. knihy do své školní knihovny. Konkrétně šlo o 250 různých titulů, celkově v 351 výtiscích. Byly nakoupeny knihy pro základní školu i školu střední, kde se následně uskutečnila i výuka čtenářských dílen (ve 2 ročnících ZŠ a všech čtyřech ročnících SŠ). Ty byly realizovány na střední škole v studijních oborech gymnázium i informační technologie v hodinách českého jazyka a literatury a byla jimi podporována příprava studentů k maturitě, a sice práce s uměleckým textem, která je nejvýznamnější částí ústní maturitní zkoušky. Porozumění a pokrok studentů byl monitorován především formou předem připravených standardizovaných pracovních listů, jež studenti vyplňovali po každé vyučovací hodině, v níž se čtenářské dílny konaly. Kromě tištěných knih byly pořízeny i čtečky, protože kromě intaktních studentů EDUCAnet České Budějovice podporuje i studenty se zdravotními znevýhodněními. Dále byly pro projekt pořízeny obaly na elektronické čtečky, z důvodu zachování co nejdelší životnosti zařízení. Postupně je vytvářena knihovna elektronických knih.