Osvědčení EUROPASS

  • Europass-dodatek k osvědčení (E-DO) je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu, vysvědčení o maturitní zkoušce)

  • dokument se vztahuje na kvalifikaci držitele (je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno držitele)

  • usnadňuje pochopení významu maturitního vysvědčení a jeho uznání v zahraničí

 

Spolu s maturitním vysvědčením dostanou naši studenti dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se rádi přímo v zahraničí ucházeli  o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí, jaké kompetence a dovednosti se uchazeč ve škole během studia naučil.

Vydávání dodatků ke studiu není automatické na všech školách a je doplňkovou agendou především těch škol, jejichž vedení předpokládá možné uplatnění svých absolventů na evropském pracovním trhu.

 

Využít ho můžete při shánění brigády nebo stáže v zahraničí, kde se zaměstnavatelé v dodatcích orientují a považují je za užitečný zdroj informací o tom, co uchazeč po absolvování školy umí.

KE STAŽENÍ:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (čj)

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (aj)

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (nj)

GYMNÁZIUM (čj)

GYMNÁZIUM (aj)

GYMNÁZIUM (nj)

GYMNÁZIUM (fr)

 

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU EUROPASS ZDE