Přijímací řízení


Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole


Zápisový lístek
Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje:
• na nástavbové studium;
• na zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem;
• na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019