Projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

PROJEKTY S JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU

DVOUDENNÍ VÝJEZD PO ZAJÍMAVOSTECH ČESKÝCH MĚST

PROJEKT COMENIUS

VÝMĚNA S NĚMECKOU ŠKOLOU AUSTAUSCH

OPVK 561898

Present point 16/17

Projektové týdny – moderní výuka se strhujícími zážitky

Střední odborná škola a čtyřleté gymnázium EDUCAnet České Budějovice poskytuje vzdělávání svým studentům velmi poutavým způsobem. Připravila pro ně totiž několik projektových týdnů. Co to vůbec projektový týden je?

Studenti se zúčastňují různých exkurzí nebo přednášek na zajímavá místa, která jim mají rozšířit všeobecný přehled, podpořit je ve vzdělávání či jim pomoci se zpracováním aktuálního tématu projektového týdne, který stanoví škola.

Například projektový týden ČAS. Veličina, která je souvislou řadou okamžiků, které splývají. Čas plyne, míjí, utíká, letí. Je odměřován všem stejně, al rozhodně není stejně vnímán. Je nevratný. Je to prostě jev, se kterým se setkáváme denně na každém místě, a provází nás už od našeho narození. Během celého týdne byla navštívena zajímavá místa na kterých má čas různá význam čas. Pátý den byl ve znamení zpracovávání celého projektu jeho účastníky.

První zastávkou bylo Biskupství v Českých Budějovicích. Zde jsme se jako studenti dozvěděli zajímavé informace o vzniku liturgického (křesťanského) kalendáře. Lidé ho používají už tisíce let. Kalendář určuje křesťanské počítání času, čímž je narození Krista, tzv. bod 0. V tomto kalendáři se opakuje nepřetržitý cyklus svátků, které známe dnes. Tento křesťanský čas má dvě tzv. liturgické doby a dvě liturgické mezidobí (doby – Vánoce, Velikonoce, meziobdobí – Advent, doba postní). Kromě informací o určování času našimi předky jsme měli možnost absolvovat prohlídku kostela a tak pochopit i chápání víry..

Druhý den navštívila část studentů rádio Kiss jižní Čechy a ostatní počítačovou firmu Transoft a. s. Jelikož jsem byl jedním z těch, co navštívili počítačovou firmu, trochu vám o tom povím. TranSoft a. s. je moderní počítačová firma, která poskytuje komplexní služby výpočetní techniky zejména pro firmy zabývající se celními službami, skladováním, dopravou, obchodem a výrobní činností. Své služby poskytuje také státní správě, zdravotnictví a školství. Je vybavena nejmodernějšími technologiemi, se kterými umí jejich pracovníci zacházet. Během exkurze jsme si prohlídly serverovou místnost a hlavní kanceláře. Absolvovali jsme zde přednášku o hlavním dispečinku firmy a internetovém připojení. Dále nám byly představeny některé typy tiskáren a nakonec přišla na řadu přednáška o vývojovém oddělení a naše dotazy.

Třetí zastávkou byli hasiči v Český Budějovicích. Zde nás provedli celým areálem i s ukázkou tělocvičny, garáže a dispečinku. Byl nám představen moderní hasičský vůz a celá jeho základní výbava od nůžek na rozřezávání plechů až po protichemické obleky. Dozvěděli jsme se, za jak dlouho musejí být hasiči na místě nebo jejich dennodenní směny. Zde hrál právě velkou roli již zmiňovaný čas.

Poslední zastávkou tohoto projektového týdne bylo planetárium v Českých Budějovicích. Ve vesmíru je čas velkým pojmem. Nekonečný vesmír je nejstarší. Dodnes lidé jistě neví, jak vznikl. Podle vědeckých poznatků byl rozhodující tzv. Velký třesk. Je to nejpravděpodobnější možnost. Díky plynům a jiným chemickým reakcím, které v té době způsobili tento jev. Rozvoj vesmíru a naší planety trval několik miliard let. Během přednášky v planetáriu jsme poznali zajímavá souhvězdí (Kasiopea, Andromeda, Pegas, Velký vůz), zopakovali si fáze měsíce (nov, úplněk, první čtvrť, poslední čtvrť) nebo shlédli filmy o vzniku vesmíru, světa i o Slunci. Vesmír je prostě zázračný a tajemný. Čas v něm je jak krátký, tak velice dlouhý.

Během všech návštěv jsem se přesvědčil, že čas můžeme najít opravdu všude.

 

EU peníze středním školám

 

 

 

DUM - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY

název projektu: III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0480

 

Český jazyk (literatura) - Literatura 20. století

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

Český jazyk (gramatika a sloh) - Základy tvarosloví a využití ve vybranách slohových postupech

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

Matematika - rovnice, funkce a slovní úlohy

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

IVT - Počítačová gramotnost

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

Biologie, Ekologie, Zeměpis - Člověk a životní prostředí

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

Dějepis - Starší české dějiny

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

Chemie - Organická chemie a biochemie

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

Německý jazyk - gramatika a konverzace

ANOTACE

ODKAZ NA DUM

Základy společenských věd - Praktická psychologie

ANOTACE

ODKAZ NA DUM