Kontakty a údaje

Název školy:

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.

Poštovní adresa:

Lannova třída 1595/29a,
České Budějovice, 370 01

Mobil:

774 773 358 (sekretariát střední škola)

774 773 357 (základní škola)

e-mail:

 ceskebudejovice@educanet.cz

číslo účtu

 UniCredit Bank 516102008 /2700
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Dědková
Mobil: 774 073 318
E-mail: jaroslava.dedkova@educanet.cz 
Jednatelka společnosti a pověřenec GDPR: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA
Mobil:
774 073 339
E-mail: veronika.bartosova@educanet.cz
ID datové schránky: ufz23ad

Typ školy:

soukromá

Zřizovatel:

EDUCAnet, a.s., sídlem Praha 4, Záběhlice, Střimelická 2495/8

IZO SŠ:

041 900 995

IZO ZŠ:

181 068 745

RED IZO:

600 008 266

IČO:

25 158 392

Obory studia:

79 - 01 -C/01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

79-41-K/41 Gymnázium, denní i dálková forma studia (délka studia 4 roky), schváleno rozhodnutím MŠMT čj. 18633/2008-21 ze dne 07.10.2008 (denní) , č.j. 21998/2008-21 ze dne 13. 1. 2009 (dálková forma studia)

18-20-M/01 Informační technologie, denní, dálková i kombinovaná forma studia, (délka studia 4 roky), schváleno rozhodnutím MŠMT čj.11 618/2009-21 ze dne 7. 7. 2009 (denní)  a č.j. 28 183/2010-21 ze dne 21. 1. 2011 (dálková a kombinovaná forma studia)