Primární kontakty

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

4.6.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci druhého pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru COVID – 19.

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

file:///C:/Users/Franti%C5%A1ek%20%C5%A0olt%C3%A9s/Downloads/211-2020.pdf

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků ve školním roce 2019/2020

Uzavření hodnocení za druhé pololetí

Řídí se vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, školním řádem a příslušnými ustanoveními školské legislativy (školský zákon č. 561/2004 a příslušnými vyhláškami), pokud nejsou v rozporu s vyhláškou č. 211/2020 Sb.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
– Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí do 10. března 2020.
– Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku. Bude přihlíženo i na samotnou účast v online výuce.
– Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu (týká se žáků v nižším ročníku než posledním).
– Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v průběhu konzultací (od 15 června 2020). 
– Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve vyhlášce, pak je nutné stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020. Tady se bude přihlížet na práci v classroomu, online testy a online výuku.

Do zameškaných hodin na vysvědčení se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Předání vysvědčení žákům proběhne 26. června 2020 podle rozpisu.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.