Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Gymnázium


Co se u nás naučíte

Notebook či tablet místo učebnic

Místo klasických učebnic a sešitů pracujeme většinou s notebookem či tabletem a pro výuku využíváme internetové zdroje a materiály. Na naší škole se prostě naučíte informace aktivně vyhledávat a pracovat s nimi. Studijní materiály si studenti často tvoří společně s učitelem a vkládají do on-line portálu Google Classroom nebo využívají digitální učebnice či výuková videa. každý předmět tak má svou on-line podobu, kde studenti najdou vše, co k výuce potřebují. 

Moderně a zábavně s Google Apps.

V našem gymnáziu jsou studenti při výuce vždy aktivní, protože vzdělávání je proces, na kterém s vyučujícím spolupracuje celá třída. Studenti informace například samostatně vyhledávají a pak společnou diskuzí za pomoci vyučujícího rozhodnou, co bude vhodné si zapsat. Studijní materiály se tvoří společně s učitelem a vkládají do on-line portálu Google Classroom nebo využívají digitální učebnice či výuková videa. Na naší škole se prostě naučíte informace aktivně vyhledávat a pracovat s nimi. To vše v moderním rodinném prostředí a malých kolektivech, kde má každý žák možnost se projevit a uplatnit svůj talent.

Podrobnější informace o přijímacím řízení pro rok 2024/2025 pro Vás připravujeme.

Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová část

Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZDE