Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Kroužky


Úvod

Odpolední čas v družině mohou žáci trávit aktivně na kroužcích, které probíhají přímo ve škole. Kroužky jsou určeny žákům od první do páté třídy. Tradičně otvíranými kroužky jsou robotika, cambridge angličtina a tvořivý workshop. V letošním školním roce jsme je doplnili o kroužek Hravé čtení. Pro žáky naší školy jsou kroužky zdarma.

Robotika

Logické hádanky, rébusy, algoritmizace – to vše stimuluje myšlení – to vše je náplní kroužku robotiky. Vše zábavnou formou s využitím počítačů, lego robotů a jiných robotických hraček. Využíváme lego stavebnice a programovací deskové hry, roboty Bee-Bot apod.

Pondělí od 15:00 do 16:00

Začínáme 12. 9. 2022

Cena pro veřejnost: 1500 Kč za pololetí

Cambridge angličtina

Kroužek angličtiny nabízí rozšiřování slovní zásoby a komunikačních dovedností hravou formou, u starších žáků pak i gramatických jevů. Žáci zažívají pozitivní zkušenost s angličtinou, tak aby v budoucnu měli chuť v jejím studiu pokračovat. Kroužek je veden jako příprava na budoucí úspěšné složení jazykových zkoušek Cambridge.

Středa od 14:00 do 15:00

Začínáme 14. 9. 2022

Cena pro veřejnost: 1500 Kč za pololetí

Hravé čtení

Kroužek Hravé čtení – příjemný čas strávený s knížkou, radost ze čtení a také rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci se hravou formou seznamují s nejrůznějšími knihami. Mají jedinečnou možnost si v nich najít své téma a získat kladný vztah ke čtenářství. Prostřednictvím metod kritického myšlení se učí nad obsahem knih přemýšlet, vyjadřovat své myšlenky, pocity a zážitky z četby. Kroužek je vhodný pro nečtenáře, začínající i pokročilé čtenáře.

Úterý od 15:00 do 16:00

Tvořivý workshop

Tvoření pro radost snad ze všeho možného – to je náplň tvořivého workshopu. Tvoříme z přírodnin, které si nasbíráme, z papíru, z vlny, šijeme, stříháme, lepíme. A tím vším rozvíjíme jemnou motoriku dětí, představivost i jejich tvořivost. A navíc nás to baví!

Čtvrtek od 15:00 do 16:00