Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

SOŠ Informační technologie


Co se u nás naučíte

Učte se od profesionálů a staňte se odborníkem.

Naše studenty-ajťáky připravujeme pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích. studenti mají možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti programového (SW) a technického vybavení (HW), operačních systémů, počítačových sítí, multimédií a ekonomiky. Dále jsou vedeni k tomu, aby si vytvořili potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách, možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. To vše v moderním rodinném prostředí a malých kolektivech, kde má každý žák možnost se projevit a uplatnit svůj talent i formou studentských projektů (mediální dům, školní sociální síť). Naše škola podporuje realizaci všech studentských aktivit.

Notebook místo učebnic

Místo klasických učebnic a sešitů pracujeme většinou s notebookem či tabletem a pro výuku využíváme internetové zdroje a materiály. Na naší škole se prostě naučíte informace aktivně vyhledávat a pracovat s nimi. Studijní materiály si studenti často tvoří společně s učitelem a vkládají do on-line portálu Google Classroom nebo využívají digitální učebnice či výuková videa. každý předmět tak má svou on-line podobu, kde studenti najdou vše, co k výuce potřebují.

Podrobnější informace o přijímacím řízení pro rok 2024/2025 pro Vás připravujeme.

Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová část

Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky, z nichž jedna je obhajoba maturitní práce

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZDE