Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Pro uchazeče


Zápis

ZÁPIS dětí do 1. třídy školního roku 2024/2025

Informace k zápisu: Zápis na ZŠ se uskuteční 11. 4. od 15:00 do 19:00 v budově ZŠ: Lannova tř. 1595/29a. Přihlášku je možné vyplnit do 4. 4.

VÍCE INFORMACÍ K ZÁPISU NALEZNETE ZDE

Na tuto akci je nutno se přihlásit. Přihlášení zájemci obdrží pozvánku k zápisu e-mailem.

Přestupy

Přestup na ZŠ EDUCAnet je možný kdykoli během školního roku, avšak pouze v případě volného místa v daném ročníku.

Přestup je realizován na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 49 a je posuzován jako přestup žáka základní školy do jiné základní školy. O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. Zákonný zástupce žáka je povinen podat přihlášku ke vzdělávání na ZŠ EDUCAnet (možnost si osobně vyzvednout přihlášku v sekretariátu školy či si ji stáhnout na stránkách školy). Škola také posuzuje rozdíly ve znalostech žáka vyplývající z odlišnosti vzdělávacích programů. Z tohoto důvodu může být realizován rozdílový test z českého jazyka a matematiky. Dále je realizován rozřazovací test z anglického jazyka a pohovor. Je nezbytně nutné, aby se žák, který žádá o přestup, účastnil tří dnů naší výuky. ZŠ EDUCAnet si vyhrazuje právo žádost o přestup zamítnout.
V případě přestupu na ZŠ kontaktujte Mgr. Lucii Kubů (lucie.kubu@educanet.cz, +420 774 773 357).

Dny otevřených dveří

Nejlepší je se přijít do školy podívat. Uvidíte, jak vypadají naše třídy, jaké vybavení používáme a jak se u nás učí. Při návštěvě se vám budou věnovat studenti a vedení školy, provedou vás budovou a rádi zodpoví vaše otázky.

Termíny dnů otevřených dveří v tomto školním roce jsou:

čtvrtek 7. prosince 2023 od 14:00 do 18:00
PÁTEK 2. ÚNORA 2024 OD 9:00 DO 15:00

Pokud v aktuálním školním roce již „klasické“ dny otevřených dveří nebudou, ale uvažujete o přestupu, je možné se domluvit na individuální návštěvě.
Kontaktujte ředitele školy:+420 774 073 318, františek.soltes@educanet.cz

Na den prvňákem

Každý rok si u nás mohou předškoláci vyzkoušet, jaké je to být prvňáčkem. Předškoláci i rodiče přijdou do školy, usednou do lavic a účastní se dvou vyučovacích hodin. Paní učitelka má pro ně připraveny vhodné aktivity. Předškoláci si prohlédnou třídu, zkusí si práci v lavici a vyzkouší si práci s interaktivním panelem. Paní učitelka je připravena zodpovědět dotazy rodičů a informuje je o průběhu zápisu.

Letošní termín již proběhl.

 

Přihlášení
Školné

Školné je vždy vázáno smlouvou o studiu.

  • Školné je 46.800,- (mimo žáky ze spádové obce Vráto).

  • Škola se zavazuje nezvyšovat školné po celou dobu studia s výjimkou míry inflace za předchozí kalendářní rok.

 

Platba školného

Školné je pro každý školní rok splatné ve dvou splátkách ve výši jedné poloviny ročního školného (1. splátka k 10. 6. a 2. splátka k 10. 1.).

První splátku po přijetí žáka na školu je zástupce žáka povinen zaplatit nejpozději do 30. dní od přijetí ke studiu.

Školné se hradí převodem na bankovní účet školy vedený u Raiffeisenbank, č. účtu 516102040/5500. Při platbě se uvede variabilní symbol, kterým je přidělený kód žáka, uvedený v čl. III. odst. 2. smlouvy o studiu.

ZÁPIS dětí do 1. třídy školního roku 2024/2025

Informace k zápisu: Zápis na ZŠ se uskuteční 11. 4. od 15:00 do 19:00 v budově ZŠ: Lannova tř. 1595/29a. Přihlášku je možné vyplnit do 4. 4.

VÍCE INFORMACÍ K ZÁPISU NALEZNETE ZDE

Na tuto akci je nutno se přihlásit. Přihlášení zájemci obdrží pozvánku k zápisu e-mailem.

Výsledky zápisu naleznete ZDE

ZÁPIS dětí do 1. třídy školního roku 2024/2025

Informace k zápisu: Zápis na ZŠ se uskuteční 11. 4. od 15:00 do 19:00 v budově ZŠ: Lannova tř. 1595/29a. Přihlášku je možné vyplnit do 4. 4.

VÍCE INFORMACÍ K ZÁPISU NALEZNETE ZDE

Na tuto akci je nutno se přihlásit. Přihlášení zájemci obdrží pozvánku k zápisu e-mailem.

Výsledky zápisu naleznete ZDE