Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

SOŠ Multimediální tvorba


Co se u nás naučíte

Obor pro budoucnost.

Náš nový maturitní obor Multimediální tvorba je zaměřen především na tvorbu filmovou.  Absolventi získají znalosti a dovednosti v oblasti animace, kamery a kompozice obrazu, audiovize, scénáře a režie, produkce, obrazu, střihu a dalších oblastech. Výuka probíhá ve škole a ve společnosti NuArt Media, s.r.o., kde se budou studenti vzdělávat právě v praktických dovednostech pod vedením profesionálů, kteří se v branži dlouhé roky pohybují. Součástí výuky jsou studentské projekty, například prezentace školy formou krátkých videí a příprava dalšího mediálního obsahu o škole. Pokud vás baví práce s audiovizuálním obsahem, naše škola je ta pravá.
 

Notebook místo učebnic

Místo klasických učebnic a sešitů pracujeme většinou s notebookem či tabletem a pro výuku využíváme internetové zdroje a materiály. Na naší škole se prostě naučíte informace aktivně vyhledávat a pracovat s nimi. Studijní materiály si studenti často tvoří společně s učitelem a vkládají do on-line portálu Google Classroom nebo využívají digitální učebnice či výuková videa. každý předmět tak má svou on-line podobu, kde studenti najdou vše, co k výuce potřebují.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení – ZDE

Výsledky přijímacího řízení na obor MT ZDE

Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Profilová část

Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky, z nichž jedna je obhajoba maturitní práce

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZDE