Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Základní škola


1.Stupeň

Na prvním stupni nabízíme rodinné prostředí a osobní přístup. Díky malému počtu dětí ve třídách se můžeme věnovat individuálně všem žákům, a to i těm, kteří se ve velké třídě nedokáží prosadit. Škola podporuje badatelsky orientovanou výuku, která staví na přirozené zvídavosti žáků a seznamuje je s přírodou kolem nás v terénu. Angličtina se zařazuje do výuky ostatních předmětů a stává se nedílnou součástí vzdělávání. EDUCAnet v žácích podporuje i využívání moderních technologií a učí je základy robotiky a programování již od první třídy.

Hodnotíme formativně

Zároveň je na prvním stupni zavedeno formativní hodnocení výuky, které podporuje efektivní učení. Žáci dokáží pomocí zpětné vazby a sebereflexe zhodnotit, co už umí a na čem ještě musí zapracovat. Díky tomu jsou více motivovaní učit se sami pro sebe a ne kvůli známce. U nás každý žák zažívá pocit úspěchu, který je velice důležitý k tomu, aby dítě mělo školu rádo a učení ho bavilo.

Tradiční rodičovské schůzky jsou u nás nahrazeny individuálními konzultacemi, kterých se účastní nejen rodič a učitel, ale také žák. Tripartity umožňují  všem třem stranám v bezpečném prostředí a otevřeně komunikovat o vzdělávacích výsledcích žáka. Učíme žáka být zodpovědným za to, co se ve škole naučí. 

2.Stupeň
P6020693

Malé třídní kolektivy a osobní přístup

Malé třídní kolektivy udržujeme i na druhém stupni naší ZŠ, což nám umožňuje využívat ve výuce široké spektrum výukových metod. Tím se výuka stává zajímavější a názornější a lze ji přizpůsobit žákům na míru. Výuku také vhodně doplňují projektové dny k aktuálním tématům, stejně jako návštěvy muzeí i exkurze. 

Mobilní počítačová učebna slouží nejenom k výuce informatiky, ale je k dispozici vyučujícím ve všech předmětech. Slouží také k výuce robotiky a programování, ve kterých rozvíjíme logické myšlení zábavnou formou. Žáci jsou vedeni k aktivní práci s informacemi a k ověřování informací z dostupných zdrojů. Samostatná práce je střídána s prací skupinovou, aby žáci zvládli úskalí komunikace a dokázali úspěšně čelit problémům moderního světa. U nás se každý žák dostane ke slovu, vyzkouší si pokus a je po celou hodinu aktivní. 

Přijďte si naší výuku vyzkoušet

I zájemcům o přestup na druhý stupeň ZŠ nabízíme možnost vyzkoušet si na pár dní samotnou výuku a pak se rozhodnout, zda je EDUCAnet to pravé.

Družina a stravování

Ranní i odpolední družina je určena pro žáky prvního stupně. V odpolední družině jsou neřízené aktivity vhodně doplňovány tvořením z přírodních materiálů a procházkami venku. Podle toho jak počasí dovolí tráví žáci čas na školní zahrádce, navštěvují park nebo hřiště u plaveckého stadionu. 

Žáci, kteří navštěvují školní družinu musí mít zajištěno stravování ve školní jídelně v ZŠ Rudolfovská. 

Paní vychovatelka: Marcela Červinčáková, +420 603 285 480

Provoz ranní družiny: od 7:00 do 8:00 hodin

Provoz odpolední družiny: do 16:00 hodin

Cena: 1 000 Kč za pololetí

Přihláška ke stažení

Žádost o uvolnění z družiny

Vnitřní řád školní družiny

STRAVOVÁNÍ

Naši žáci se stravují ve školní jídelně Církevní základní školy, Rudolfovská 23

Odkaz na informace o jídelně ZDE

247476585_4854916027874842_2367797859328793274_n