Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Zápis


K zápisu se přihlaste prostřednictvím tohoto formuláře do 23.4.2023. O dalším postupu Vás budeme informovat e-mailem.

ZÁPIS dětí do 1. třídy školního roku 2023/2024

Termín zápisu: DODATEČNÝ zápis na ZŠ se uskuteční 27. 4. od 14:30 do 16:30 v budově ZŠ: Lannova tř. 1595/29a.

Pozvánku k zápisu obdržíte e-mailem.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, případně děti starší po odkladu školní docházky. V případě nemoci dítěte si domluvte náhradní termín.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (specifikován v § 36 školského zákona).  Zápis se skládá z formální části (vyplnění a podepsání žádosti rodičů o přijetí k základnímu vzdělání) a v případě souhlasu rodičů také z rozhovoru pedagogů s dítětem, včetně několika základních činností.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Kritéria přijetí

Ve školním roce 2023/2024 otevře ZŠ EDUCAnet jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 12 žáků. Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ (obec Vráto). V případě volné kapacity do určeného počtu 12 se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod ZŠ EDUCAnet, přihlížet k počtu sourozenců ve vyšších ročnících naší školy.

Co si přinést k zápisu

  1. Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.
  2. Rodný list dítěte.
  3. Rodiče dětí žádajících o odklad školní docházky o jeden školní rok přinesou k zápisu písemnou žádost doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Výsledky zápisu do 1. třídy.

VÝSLEDKY KE STAŽENÍ ZDE

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí: 14. 4. 2023

Výsledky budou zveřejněny:

a) na webových stránkách školy
b) na nástěnce v prvním patře budovy školy

Mgr. František Šoltés, ředitel školy