Předvánoční týden 20. 12. 2015

Byl vskutku bohatý na události.Pondělí se neslo ve znamení fyzikálních pokusů...

 

Pondělí se neslo ve znamení fyzikálních pokusů - pro studenty byla připravena přednáška a zajímavé pokusy předvedli i naši vyučující, paní Kurcová a pan Svatek. Ve středu jsme absolvovali přednášku s tématem dárcovství kostní dřeně, svůj projekt zde odprezentoval zástupce Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a den završilo téma Na zkušenou do Německa. Kromě toho se uskutečnilo i školní kolo olympiády z anglického jazyka - gratulujeme výherkyním T. Šindelářové a J. Najmanové. Ve čtvrtek základní škola vyrazila do Jihočeského muzea a střední škola ohodnotila své předměty a vyučující v pravidelném studentském hodnocení výuky. Odpolední výuku nahradila přednáška na téma historie IT. Týden jsme završili návštěvou biskupství, při níž si studenti nejen prohlédli kostel na Piaristickém náměstí, ale mohli obdivovat i betlém postavený z chleba a nakonec si vyzkoušeli (i se svým pedagogickým doprovodem) své postřehy u známých maleb betlémů. Protože studenti mají v pondělí a úterý ředitelské volno, přejeme již nyní poklidné prožití vánočních svátků.