Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Pro uchazeče


Přijímačky a přihlášky

Na naší střední škole se koná jednotná přijímací zkouška, ta je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Dokdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem.

Termín jednotné zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia je 13. dubna 2023.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení

Podrobné informace k podání přihlášky a přijímacím zkouškám

Úprava přijímacího řízení pro cizince podle Lex Ukrajina

Výsledky přijímacího řízení Gymnázium DRUHÉ KOLO.

Výsledky přijímacího řízení IT.

Výsledky přijímacího řízení MT. – Obor Multimediální tvorba (MT) vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Více informací zde.

Dny otevřených dveří

Nejlepší je se přijít do školy podívat. Uvidíte, jak vypadají naše třídy, jaké vybavení používáme a jak se u nás učí. Při návštěvě se vám budou věnovat studenti a vedení školy, provedou vás budovou a rádi zodpoví vaše otázky.

Termíny dnů otevřených dveří v tomto školním roce jsou:

čtvrtek 3. listopadu 2022 od 14:00 do 18:00

čtvrtek 8. prosince 2022 od 14:00 do 18:00

pátek 3. února 2023* od 9:00 do 15:00

V tomto školním roce už „klasické“ dny otevřených dveří nebudou. V případě, že uvažujete o přestupu, je možné se domluvit na individuální návštěvě. Kontaktujte ředitele školy:+420 774 073 318, františek.soltes@educanet.cz

Přijímačky nanečisto

Ať už u nás studovat budete nebo ne, nabízíme vám možnost vyzkoušet si povinné přijímací zkoušky na střední školu nanečisto. Přijímačky nanečisto u nás neprobíhají jako pouhý test, jehož výsledek vám pak sdělíme. V duchu výuky na naší škole s vámi ty obtížné otázky podrobně probereme a krok po kroku s vámi procvičíme postup, jak takové příklady řešit. Zkrátka se vám budeme věnovat tak, jako se věnujeme studentům naší školy. U přijímaček nanečisto se platí administrativní poplatek 300 Kč. Případné dotazy směřujte na e-mail ss.cb@educanet.cz

Přijímačky nanečisto se konají v pátek 3. 2. 2023 od 9:00. Kliknutím na odkaz a vyplněním formuláře se na daný termín přihlásíte.

Přestupy

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup na jinou střední školu. Současně s přestupem můžete také změnit obor. Je-li žák nezletilý, musí s přestupem souhlasit i rodiče.

V případě vašeho zájmu o přestup napište nebo zavolejte řediteli školy (Mgr. František Šoltés +420 774 073 318, frantisek.soltes@educanet.cz) a domluvte si osobní setkání. Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy, a budeme se zajímat o Vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem vzdělání (tj. zpravidla poslední vysvědčení).

Přestup je možné uskutečnit do 1., 2. a 3. ročníku pouze na začátku školního roku (do konce září) nebo do 1. a 2. ročníku v pololetí (do konce února).  Nepřijímáme studenty s nedostatečnou nebo nehodnocenou klasifikací v jakémkoli předmětu. Studenti jsou přijímáni na základě úspěšného absolvování přestupových zkoušek. Výjimky je možné řešit s ředitelem školy.

Žádost o přijetí v případě přestupu

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žákovské zařízení

Doporučujeme zařízení s operačním systémem Windows (aktuálně 10 či 11) s ohledem na vyšší softwarovou i hardwarovou kompatibilitu.

Hardwarové požadavky: Žákovské zařízení by mělo hardwarově odpovídat výkonu: Zařízení s Intel Core i5 či AMD Ryzen 5, 16GB RAM, minimálně 500 GB SSD, dedikovaná grafika dle vlastního uvážení a stejně tak velikost zařízení.

Zařízení Apple Macbook je možno využívat, ale jedná se o komplikaci po stránce hardwarové i softwarové kompatibility. V případě využívání Macbook je nutné, aby si žáci zajistili redukce pro porty (například redukci pro připojení klasického HDMI kabelu k zařízení) a byli schopni zajistit si zařízením podporované alternativy využívaného softwaru, případně provést virtualizaci operačního systému Windows na svém zařízení. Zařízení s operačním systémem Windows je na škole preferováno.

Školné

Výše školného pro Informační Technologii je ve školním roce 2023/2024 34 800,- Kč ročně.

Výše školného pro Multimediální tvorbu (filmové zaměření) je ve školním roce 2023/2024 39 800,- Kč ročně.

Výše školného pro Gymnázium je ve školním roce 2023/2024 29 800,- Kč ročně.

Školné je vždy vázáno smlouvou o studiu. Škola se zavazuje nezvyšovat školné po celou dobu studia s výjimkou míry inflace za předchozí kalendářní rok.

Školné je pro každý školní rok splatné ve dvou splátkách ve výši jedné poloviny ročního školného (první splátka k 10. 6. a druhá splátka k 10. 1.). První splátku po přijetí žáka na školu je zástupce žáka povinen zaplatit nejpozději do 30 dní od přijetí ke studiu.

Školné se hradí převodem na bankovní účet školy vedený UNICREDIT Bank, č. účtu 516102008/2700. Při platbě se uvede variabilní symbol, kterým je přidělený kód žáka, uvedený v čl. III. odst. 2. smlouvy o studiu.